top of page

Jak se za poslední 4 roky věci kolem zdravotnictví začaly více dotýkat průmyslu?

Aktualizováno: 25. 4. 2023

Miroslav Palát jako kandidát na prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR
Neodmyslitelně se do práce firem zapsala pandemie koronaviru. Jednali jsme se státem o zcela nebývalých věcech. O rouškách, testování, očkování i zavírání provozů. I ve světě rezonuje to, že se představitelům Svazu u nás podařilo odvrátit zavírání provozů výměnou za povinné testování. Dnes se pandemie Covid-19 jeví jako historie. Avšak u pandemií podobných rozsahů není otázka zda, ale jaká a kdy. A my - průmysl - budeme lépe připraveni.


Podařilo se zabezpečit účast výkonných náměstků ministra zdravotnictví na odborných a členských fórech Svazu, pánů Milana Blahu i Josefa Pavlovice. Mohli jsme tak dostat bezprostřední informace k tématům, která nás zajímala. Byla to jednak pandemie, ale také digitalizace zdravotnictví. Ta je nedílnou součástí digitalizace státu a společnosti, na které Svaz dlouhodobě pracuje.


Samotný ministr Vlastimil Válek přijal pozvání na Klub Svazu průmyslu a dopravy. Byl pouze druhým ministrem zdravotnictví za 20 let, který tuto akci Svazu navštívil.


Pandemie a množství peněz, které mělo zdravotnictví k dispozici přivedlo do pozornosti Svazu významnou otázku: Co se přesně děje s penězi, které zaměstnavatelé za sebe i své zaměstnance do zdravotního pojištění posílají. Je to nemalých cca 380 mld korun ročně. Na toto se budou ptát zaměstnavatelé čím dál intenzivněji. Podobně jako bude Svaz usilovat o zastoupení představitelů průmyslu ve správní a dozorčí radě všech zdravotních pojišťoven.


S tím významně souvisí iniciativa Expertního týmu zdravotnictví pro otevření zdravotnických dat, aby si každý zájemce mohl udělat představu o účelnosti a efektivitě peněz vynaložených ve zdravotnictví.


Co se týká péče o zdraví zaměstnanců - jsme v procesu zrušení vstupních a periodických prohlídek u nerizikových pracovních pozic. Na druhé straně však usilujeme o to, aby se umožnilo zaměstnavatelům zařídit preventivní programy zdraví pro své zaměstnance v širší míře, než pouze prevenci nemocí z povolání a ochrany zdraví při práci. Přestože na tomto tématu panuje všeobecná shoda, legislativní proces trvá déle, než by se očekávalo.


Je toho mnoho, co se otevřelo na tématech kolem zdraví a zdravotnictví v posledních letech. Pro Svaz průmyslu a dopravy tím vzniká celá nová kapitola, které se budeme v nejbližších letech věnovat.15 zobrazení

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page