top of page

Koruna, žezlo a prezident

Lidové noviny, 14.prosince 2022


V seriálu Koruna (Netflix) je britská monarchie prezentována jako pro zemi významná a symbolická.


Je tam jisté napětí, jak si vláda představuje, co by královská rodina měla dělat a co nedělat. Řeší se, zda způsob jejího života spíš reflektuje moderní dobu, anebo – jak uvažuje konzervativní vláda – královská rodina svým životem utváří pohled lidu na monarchii směrem, který vláda nechce. Významnou roli v tom hrají média, která žijí z toho, že zprostředkují emoce, lásku, rozepři, konflikt. S příchodem televize tak činí v přímém přenosu.


Podobně i volený prezident může pracovat s emocemi, především s těmi, se kterými souzní on se svými voliči. Miloš Zeman této možnosti využíval z plna hrdla.


My máme také sklon k tomu, vnímat prezidenta spíš jako „mocnáře“ než jako úředníka, který je hlavou státu. V Rakousku třeba současný prezident jezdí do úřadu tramvají. Vyjádření a kroky prezidenta mají vysokou symbolickou hodnotu, i když jeho exekutivní pravomoci jsou ve srovnání s vládou malé. I zde však existují nepsaná pravidla, do čeho prezident mluvit má nebo nemá. Co si z toho současný prezident dělá nebo nedělá, bylo v posledních deseti letech nezanedbatelnou části zpravodajství. (Blíže k tématu v textu „Gasování“ americké, ale i české politiky, LN 18. 11.).


Nyní tu směřujeme opět k zajímavé situaci, kdy se pracuje s nepsanými pravidly. Vystavení korunovačních klenotů přesně mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb. Symbolická hodnota onoho aktu ve vztahu k české státnosti je nezanedbatelná.


Po prvním zvolení Miloše Zemana se v roce 2013 ještě dodrželo nepsané pravidlo pěstované od roku 1993, že se klenoty vystavují až po prezidentské volbě. Události se tenkrát dostalo nechtěné pozornosti kvůli prezidentově – řekněme – indispozici.


V dalším termínu pak již byly klenoty vystavovány před prezidentskou volbou. Zda a jak odlesk majestátu klenotů přispěl ke znovuzvolení Miloše Zemana, je otázkou pro historiky. V úřadu již byl a to je ke znovuzvolení samo o sobě velká deviza. Nyní se však karty rozdávají nanovo. Kdo, proč a jak, o tom se letos popsalo a ještě popíše mnoho stran. Co se však může stát, když se v rozhodném momentu volby budoucí hlavu státu budou korunovační klenoty vystavovat?


Ovlivnění voleb


V souvislosti s nimi může dojít ke zviditelnění některého kandidáta. Budou již pouze dva. Vystavení klenotů neřídí ta média, která mají jisté povinnosti umožňovat stejnou prezentaci kandidátů bez rozdílu. Lze si představit, že při příležitosti výstavy klenotů si některý z nich vytvoří na jejím pozadí asymetrický a výhodný způsob prezentace. Lze si rovněž představit, že při té samé příležitosti se odcházející prezident vysloví otevřeně anebo skrytě doporučení občanům, koho mají volit. Anebo ještě jinak zasáhne do šancí kandidátů. Nepsaná pravidla si pak můžeme nechat od cesty.


Není to tak jednoduché. O výsledku volby rozhoduje celá řada faktorů. Kandidátů minulost dávná, či naopak nedávná. Váha sympatie či antipatie a vůbec, kdo proti komu v jaké chvíli stojí a kolik voličů nakonec k volbám přijde. Celé se to pak vyvíjí v čase.


Běžně se potkáváme s tím, že i za předem daných a známých podmínek se v závodech rozhoduje v cílové rovince. Platí to jak v prezidentské volbě, tak i v závěru Velké pardubické. Teď si představme, že ředitel závodu by mohl na poslední chvíli, podle svého uvážení, pár desítek metrů před cílem najednou otevřít příkop, zvednout křoví a vznikl by třeba další taxis. Nikdo by však nevěděl, zda a jaká překážka vznikne. My dnes víme, že přesně mezi prvním a druhým kolem se vystaví nová neočekávaná výzva – korunovační klenoty. Zatím neznáme další souvislosti, ani kdo a jak bude tuto překážku chtít skákat.


Je samozřejmě možné a nezpochybnitelné, že by odcházející prezident projevil žádost veřejnosti předvést klenoty kdykoli jindy v dalších necelých dvou měsících ještě před koncem svého úřadování. Ale ne, bude to již před druhým kolem voleb.


Otázka je prostá: Ovlivní vystavování korunovačních klenotů mezi dvěma koly výsledek volby? Že ovlivní, berme jako hotovou věc. „Fait accompli,“ jak říká prezident Zeman. Vsadíte se? O co?
33 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

留言


留言功能已關閉。
bottom of page