top of page

Čínská medicína trojským koněm

Aktualizováno: 18. 4. 2020

Lidové noviny


Lidi, kteří vyhledávají tradiční čínskou medicínu, otevírají dveře něčemu, o čem nevíme, jak to funguje. Jde zejména o vliv a přítomnost u násAkupunktura a moxování. Léčby těmito dvěma metodami tradiční čínské medicíny se dostává pacientce ve východočínském městě Ťi-nan. Snímek je z roku 2010. FOTO ČTK


 

Nedávno jsem od spolužáka z medicíny slyšel toto: „Pojišťovny nám jdou po krku, hradí spíš balíčky než zdravotní výkony jednotlivě a ve výsledku platí pořád míň. Žádají od nás, abychom prokazovali, že naše postupy jsou účinné. Stále chtějí něco nového elektronicky, a pokud to nemáme, tak krátí úhrady. Tak jsme museli začít nabízet alternativní i čínskou medicínu, které si lidé platí sami. A lidi to chtějí.“ 


Zní to povědomě? Ale kdepak. To je výrok spolumajitele soukromé kliniky pro léčbu bolesti na severovýchodě Spojených států. Zdá se, že čínskou medicínu chtějí lidé úplně všude.


Polopravda


Metodou propagace je však pohříchu polopravda a ta se velmi těžko rozplétá. Příklad: zastánci tradiční čínské medicíny (dále TCM) argumentují publikacemi v renomované vědecké literatuře. Kupříkladu přílohy časopisu Science z roku 2014. V suplementu sponzorovaném Pekingskou univerzitou čínské medicíny (!) píše v editorialu ředitelka Světové zdravotnické organizace Margaret Chanová o strategii WHO k TCM mimo jiné, že pokud se chce dostat tradiční čínská medicína do „mainstreamu“, tak potřebuje více důkazů. Státní schválení a dohled musí pokrýt nejen výrobky, ale i výkony a zdravotnické profesionály. To nezní jako bezbřehá podpora, za kterou to zastánci TCM prodávají.


V  druhém editorialu píše vydavatel Science Alan Leshner: „Zatímco na prověřený detail zaměřená západní věda v posledních 20 letech usiluje o systémový pohled – jak to vše funguje spolu, holistická východní medicína, která hledá ty souvislosti, hřeší zase na ověření prvků, ze kterých vychází. Přes všechna historická data (funguje to tisíce let – pozn. autora) a příležitostná data (znám osobně lidi, kteří se vyléčili – pozn. autora), americký úřad pro schvalování léků a potravin FDA nevpustí do systému ani léky, ani postupy bez prokázané účinnosti. Vydavatel končí smířlivě, že jakousi střední cestou se východní a západní medicína někde potkají. Inu proč ne, za štědře sponzorovanou přílohu. Fenomén sinologických společností, zájmových komor i „Luftjardů“ je globální.


Paradox: zatímco TCM dovozuje svou legitimitu vedle západní medicíny tím, že se o ní diskutuje v renomovaných časopisech, vědecké osobnosti v těch samých časopisech taktně naznačují, že bez důkazů diskutovat není o čem.


Doba postnumerická


Co vlastně znamená, že je účinnost nějaké metody prokázaná? Léčíme dvě stejné skupiny lidí. Jednu lékem, druhou „ničím“, tedy placebem. Stejně vypadající tabletkou, ale bez účinku. Pokud se stav ve skupině léčené lékem zlepší měřitelně více než v té druhé, neléčené kontrolní, má se za to, že lék účinkuje. Toto je základní kámen vědeckého postupu. Vše ostatní jsou dohady.


Faktem je, že zatímco důkazy o účincích TCM v této podobě nejsou, důkazy o nežádoucích účincích – především léčivých bylin – jsou. Jsou popsány epidemie selhání ledvin jak na Tchaj-wanu, tak v Bulharsku nebo Belgii, kdy jediným pojítkem mezi nemocnými je užívání – nejenom – čínských bylinných preparátů.


Že by se však lidé, kteří vyhledávají TCM, nechali zviklat čísly, to ani náhodou. Naše doba je nejenom postfaktická, ale pohříchu i postnumerická. Potíže jsou někdy s trojčlenkou, jindy s procenty, s pravděpodobností jakbysmet. Existence (či absence) statistických důkazů jedincem ani nehne, avšak argument, že „znám člověka, kterému mu to pomohlo“, je velmi povzbudivý. Stanovisko „znám dva lidi, kterým to pomohlo“ je prakticky neotřesitelné. (Ne)povinná maturita z matematiky celé věci určitě pomůže.


Způsob, jak být přítomen


Proč vlastně zažívá TCM takový ohlas po celém rozvinutém světě? Jde především o prezenci. V dobách, kdy se místo horké či studené války geopolitický vliv exportuje penězi a informacemi, jde o způsob, jak být přítomen. Chce-li někdo vykonávat vliv za hranicemi či globálně, k čemu by byla zbombardovaná země, když je možné si vliv koupit. Ochotných spolupracovníků se najde dost.


Vůbec nejde o to, aby pár čínských doktorů nebo jejich zaměstnavatelů zbohatlo. Český nejen zdravotnický, ale i celostátní rozpočet si Čínská lidová republika nedá ani ke svačině, leda tak na špičku jazyka. Jde především o vliv a prezenci. Upřímně, čím jiným by tu Čína chtěla být zastoupena? Vyrábět tu nebude, to umí doma levněji. Exportem vědy a vzdělání? Na tisíce let historie filozofie a umění by šlo navázat. Ale s tím by musela jít ruku v ruce myšlenková svoboda a o tu zas tolik nejde. Hm, čím jiným lze být přítomen než něčím tak bohumilým, jako je medicína? Zejména když „to lidi chtějí“?


Lidi to chtějí


Proč to lidi chtějí? Pacienti si stěžují na dvě věci: 1) lékaře nezajímá pacient jako celý člověk, ale pouze jako ten jeden problém, se kterým přišel. Nebo 2) cítí se jako kolečko v soukolí zdravotnictví a ne jako člověk.


Téměř všechno je však v komunikaci. Západní medicína po staletí ví o spojení somatu a psýché, ne že ne. Tyto dříve intuitivní poznatky jsou dnes potvrzovány moderní vědou důkazy o spojeních jak mozku s tělem, tak těla s mozkem. Odpovědný západní lékař s tím pracuje samozřejmě a ani to moc neinzeruje. Když však je se svou latinou v koncích a doporučuje jiného odborníka, který začíná na „psych-“, pacient mu odvětí, že je nemocen a ne blázen. A zajde k léčiteli.


Na téma kolečko v soukolí: v dobách, kdy se může za lékařem s odpuštěním s  každým prdem, kapacity se tenčí, lékařů a sester je stále méně a na pacienta není čas. V Británii, kde se čeká týdny (!) na termín u praktického lékaře, dostávají pacienti instrukce: „Lékař na vás má má pět minut. Vyberte si jednu konkrétní věc, kterou po něm chcete.“


TCM u nás? Rozkošný je tanec akademických veličin odkojených na medicíně podle důkazů, prý: Pojďme zkoumat, co by na TCM mohlo být. Budeme mít licencovanou živnost na něco, o čem nevíme, jak to funguje. Když komerční dcera Všeobecné zdravotní pojišťovny – takzvaná Pojišťovna VZP – proplácí čínskou medicínu, je to zavádějící reklama jako vrata, kterou však konzument kvůli podobnosti názvu nerozklíčuje. Jsme tak pár kroků od toho, aby TCM byla hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Trojský kůň nabývá tvarů.


Lidi to chtějí, Číňanům to vyhovuje a dotují štědře. Tak co. Amen.


MIROSLAV PALÁT lékař Autor je prezidentem asociace CzechMed. Text vyjadřuje jeho soukromý názor.
2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page