top of page

Tohle bude bolet

Aktualizováno: 18. 4. 2020

Lidové noviny


Otročení britských mladých lékařů se nápadně podobá tomu českému. Kompetentní místa

by měla udělat vše pro to, aby svou práci mladí lékaři mohli vykonávat v důstojnějších a

bezpečnějších podmínkách.


Titulek evokuje myšlenku, že jde o jednu z nesčetných úvah o brexitu. Mýlka. Je převzat z

loňského bestselleru (Adam Kay: This is Going to Hurt, Picador 2018), jehož autorem je

dnes již bývalý gynekolog a porodník Adam Kay. Zveřejnil a okomentoval svoje autentické

zápisky z let 2004 až 2010, které strávil jako „junior doctor“. Strhujícím způsobem popsal,

jak žijí a pracují mladí lékaři ve Velké Británii, na jejichž úsudku a činu závisí denně zdraví

a životy statisíců pacientů.Britská Národní zdravotní služba (NHS) je občany i politiky adorované zřízení, které

umožňuje léčbu každému, ať je pán, nebo kmán. Nicméně svou funkčnost udržuje za cenu

pracovního vypětí mladých lékařů, o kterém široká veřejnost nic netuší a jiná profese je

nezná. Obsazení služeb na pokrytí 24hodinového provozu v nemocnici – tzv. rotation –

nezná volnou kapacitu. Lékařů je přesně tolik (málo), že v pokrytí služeb a činností

neexistuje rezerva. Bere-li si lékař dovolenou, musí jej kolegové „pokrýt“ a zastupování jim

po dovolené musí oplatit. Vznikne-li výpadek pro náhlou nemoc kolegy, může být kdokoli

zdovolené odvolán, i letecky ze zámoří. Kay popisuje devadesáti- a více hodinové

pracovní týdny. Téměř neexistuje, že by odešel domů včas po směně nebo službě. V

ambulantních provozech je objednáno tolik pacientů, že dopolední ambulantní směnu

skončí hodinu poté, co již jinou měl začít.


Prakticky absentuje soukromý život, protože nelze téměř dodržet osobní závazky. Stane

se, že mladí lékaři a lékařky musí přesouvat vlastní(!) svatbu, protože jejich přítomnost v

nemocnici je sice neplánovaná, ale zcela nevyhnutelná. Leckterý vztah trvalou absenci a

nespolehlivost partnera ani nepřežije.


Copak osobní život, v provozu přijdou zkrátka i fyziologické potřeby. Autor popisuje situaci,

kdy v sedm večer diskutuje o životosprávě s pacientkou trpící anorexií, přičemž ona toho

prokazatelně v ten den snědla víc než on. Též spánek se netrpí, nemocniční

managementy ruší „služební pokoje“, protože prý v noci platí lékaře za to, že pracují, nikoli

že odpočívají. To vše v hodinové sazbě nižší, než jakou mají parkovací automaty před

nemocnicí.


Po noční službě... akutní císař

Nic nepřiblíží situaci lépe než konkrétní příběh. V oboru gynekologie a porodnictví se

odehrává přirozený jev zrození nového života. Ten však může být ohrožen v řádech minut.


Následující odstavec je překlad z uvedeného díla.

Je 8. listopadu 2010. Po obzvlášť pekelné noční službě byl dr.Kay v 7.45 – tedy 15 minut

předtím, než bude mít „padla“ – zavolán k akutnímu císařskému řezu pro diskomfort dítěte.

Doktor tu noc zažil císaře, dalšího císaře, potom vakuovou extrakci, potom klešťový porod,

potom císaře – pak přestal počítat. Byl vyčerpaný a v klidu by odevzdal rodičku ranní

službě, kdyby vývoj srdečních ozev dítěte nenaznačoval, že jednat se musí ihned. Je na

nohou dvanáct hodin. Jeho večeře je stále v krabičce v šatně. Právě oslovil jednu z

porodních asistentek omylem „maminko“. Utíká na porodní sál a přivádí na svět dítě velmi

rychle. Bylo zplihlé, ale pediatři provedli něco ze své magie a brzy slyšeli ony správné

dětské zvuky. Vzorky pupečníkové krve potvrzují, že se rozhodl správně. Zavírá pacientku

s náznakem pocitu dobře vykonané práce. Když vyjde ze sálu, pediatr jej bere jemně

bokem a sděluje mu, že dítě má od skalpele poranění na tváři, k němuž došlo, když

prováděl řez na děloze. Jen aby o tom věděl. Dr. Kay se jde ihned podívat na dítě i na

rodiče. Není to řez ani hluboký, ani dlouhý, nepotřebuje šití a určitě nezanechá jizvu – ale

zcela jednoznačně to byla jeho chyba. Omlouvá se rodičům, kteří, zdá se, tomu nevěnují

pozornost. Jsou láskou bez sebe nad krásnou – a jen mírně znetvořenou (britská

nadsázka) – holčičkou. Prý rozumějí tomu, že se vše seběhlo velmi rychle a že tyto věci se

stávají. Dr. Kay chce říct, že se stávat nemají, že se jemu ještě nestaly, a kdyby to bylo na

začátku služby, zcela určitě by se mu nestala ani tato. Nabídne jim leták s informací o

kanceláři stížností, rodiče nemají zájem. Bylo to takříkajíc „vo fous“ s jeho lékařskou licencí

a téměř doslova s tváří dítěte. Dva centimetry výše, pořezal by jí oko, milimetr hlouběji a

způsobil by ztrátu krve a jizvu v budoucnu. Už se stalo, děti i zemřely kvůli poranění

způsobenému při porodu císařským řezem. Kay zadokumentoval svou konverzaci s rodiči

ve zprávě o operaci, vyplnil formulář o incidentu, vykonal vše, co systém vyžaduje, aby se

podobná situace nemohla opakovat. Zanedlouho již seděl s některým zpředstavených,

který jej více či méně laskavě pokáral. Přitom však nikomu nedošlo, že by tu mohl být

jakýsi hlubší problém.


V poznámce pod čarou píše dr. Kay, jak před 10 lety pracoval jako medik o prázdninách v

administrativním oddělení stejné nemocnice. Měl povinnost udělat dvacetiminutovou

přestávku po každých dvou hodinách práce s pohledem na obrazovku počítače. Kvůli

„zdraví a bezpečnosti“.


Prestiž a stres

V čem je kniha zajímavá i v Česku? Zde také mladí lékaři tráví své postgraduální

vzdělávání mnohdy na dlouhých, málo placených směnách. Pracovní doba se obchází

souběhem různých smluv. (V Británii rovnou při nástupu raději nechají lékaře podepsat, že

dobrovolně rezignuje na evropskou direktivu o přesčasech.)


Získávání poznatků a dovedností je chaotické: „Sežeň si, koho najdeš.“ Starší, co umí,

jsou pryč. Starší, co umí a zůstali, jsou srdcaři na roztrhání. Že by lékaři, kteří již dosáhli

vyššího postavení, se zvlášť starali o změnu života mladých? Je to jako mazácká vojna.

„My jsme tím prošli, tak vy také.“


V období, kdy by měli zakládat rodiny, jsou mladí lékaři často svým partnerům na

ekonomickou obtíž. Prestiž povolání je vysoká, nicméně v dnešní době je dost jiných, ve

kterých lze vydělat srovnatelné peníze za nesrovnatelně menšího stresu. Epilog citované

knihy si nezadá s blogem na českých stránkách mladilekari.com. Po martyriu

postgraduální přípravy zakončené atestací třeba nejeden lékař odejde. Do jiné branže

nebo jiné země. Brit do Austrálie, Čech do Německa.


Až se zas jednou budou přetřásat počty, stárnutí a (ne)dostatek lékařů, možná by stálo za

to se zamyslet nad tím, jak by šlo, zvláště v začátcích kariéry, dělat tuto práci důstojněji a

bezpečněji. Zdaleka nejde jen o peníze. Ty počty lékařů se pak třeba spraví samy.


Autor: Miroslav Palát

2 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page