top of page

Zájmy

Moderování

Odborné konference a setkání v oblasti zdravotnictví

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise. 

Konzultace

Analýzy

Zajímám se o zdravotnictví v širším kontextu společnosti a ekonomiky.

Hledání souvislostí a správných proporcí. To je to, co mě nepřestává fascinovat.

Nabízím práci s obsahem a citlivým smyslem pro detail. 

Moderování

Odborné konference a setkání v oblasti zdravotnictví a souvisejících oblastech

* moderování v češtině, slovenštině, angličtině, němčině

Publicistika

Zdravotnictví,

zdravotnické prostředky a technologie, ekonomika, 

souvislosti (nejen) ve zdravotnictví

This video has been deleted.
bottom of page